x Hello!
Log in here to add your story.

Fireworks: A local tradition in the words of Ġanni Bonello (1)

01.01.1949 - 01.12.1989
Original language : Maltese
Read in:

In the first part of two, Ġanni Bonello from Dingli details how he had gotten into the production of fireworks. He recalls the procurement, mixture and construction of the explosive material which is an integral part of the Malta festa season.

Kelli xi sittax-il sena meta bdejt nitla' lejn il-post tan-nar f'Ħad-Dingli. Kien ressaqni missieri u hu għallimni kif nagħmel in-nar għax kien jieħu ħsieb il-kamra tan-nar, ukoll. Niftakar li meta l-kappillan kien jieħu xi murtal miegħu d-dar, kien jaħbihom hemm biex ma jmisshomlu ħadd bħal pulizija. Kellna l-inkwiet magħhom bħal meta ġew u żammewlna n-nar. Għandikun kienet xi sena wara l-gwerra. Ġew għax ma riduniex naħdmuhom iżjed u niftakar meta kienu ġew għalihom kienet ġiet karozza u kellna mingħalija għoxrin murtal tal-kulur. Kif kienu qed jgħabbuhom, missieri rnexxielu jaħbi wieħed. Il-materjal kien jinxtara miIl-parroċċa u kien jinġieb mil-Gudja. Ir-razzett fejn kien jinħadem in-nar kien fih tliet ikmamar: bitħa kbira, bir u kellna xi erba’ siġriet tal-frott. Waħda kienet store, oħra kienet tintuża għat-taħlit, u oħra fejn inħallu il-materjal sabiex ma jitniġġisx, speċjalment il-materjal tal-porvli. Aħna konna nibdew bix-xogħol ta' fuq l-iskrataċ u nobormu l-funtani għal tan-nar tal-art. Imma n-nies kienu jiżdiedu minn Marzu 'l hemm, meta kien iżid ir-ritmu tax-xogħol. Konna nkunu ħamsa b’kollox biex nagħmlu murtali, il-porvli u n-nar tal-art. Missieri kien jagħmel il-murtali u jien kont nagħmel tal-art, iċ-ċigċifogu.

In the first part of two, Ġanni Bonello from Dingli details how he had gotten into the production of fireworks. He recalls the procurement, mixture and construction of the explosive material which is an integral part of the Malta festa season.

Kelli xi sittax-il sena meta bdejt nitla' lejn il-post tan-nar f'Ħad-Dingli. Kien ressaqni missieri u hu għallimni kif nagħmel in-nar għax kien jieħu ħsieb il-kamra tan-nar, ukoll. Niftakar li meta l-kappillan kien jieħu xi murtal miegħu d-dar, kien jaħbihom hemm biex ma jmisshomlu ħadd bħal pulizija. Kellna l-inkwiet magħhom bħal meta ġew u żammewlna n-nar. Għandikun kienet xi sena wara l-gwerra. Ġew għax ma riduniex naħdmuhom iżjed u niftakar meta kienu ġew għalihom kienet ġiet karozza u kellna mingħalija għoxrin murtal tal-kulur. Kif kienu qed jgħabbuhom, missieri rnexxielu jaħbi wieħed. Il-materjal kien jinxtara miIl-parroċċa u kien jinġieb mil-Gudja. Ir-razzett fejn kien jinħadem in-nar kien fih tliet ikmamar: bitħa kbira, bir u kellna xi erba’ siġriet tal-frott. Waħda kienet store, oħra kienet tintuża għat-taħlit, u oħra fejn inħallu il-materjal sabiex ma jitniġġisx, speċjalment il-materjal tal-porvli. Aħna konna nibdew bix-xogħol ta' fuq l-iskrataċ u nobormu l-funtani għal tan-nar tal-art. Imma n-nies kienu jiżdiedu minn Marzu 'l hemm, meta kien iżid ir-ritmu tax-xogħol. Konna nkunu ħamsa b’kollox biex nagħmlu murtali, il-porvli u n-nar tal-art. Missieri kien jagħmel il-murtali u jien kont nagħmel tal-art, iċ-ċigċifogu.

Dear Visitor,
By visiting our website and using our platform, you agree to the Terms and Conditions.
We use analytics cookies to offer you a better browsing experience. You have the choice to refuse or accept them.
You can learn more about this in our Cookies Policy