x Hello!
Log in here to add your story.

Together apart | Petters historia: Konfrontationer med kunderna var bara början

13.03.2020
Original language : Swedish
Read in:

Hur gick det för Petter, ungt butiksbiträde från Sverige som fick utföra samhällsviktigt arbete under coronapandemin?

Varje dag var han i nära kontakt med kunder och andra anställda. Samtidigt försökte han skydda både sig själv och andra. Vilka var de största utmaningarna och hur klarade han dem?

Se intervjun med Petter som gjordes i juni 2021 för Together apart-projektet.

Together apart. Mobilitet i coronatider är en samling vittnesmål om hur olika personer upplevde coronapandemin, inte minst hur det påverkade deras möjligheter att röra sig fritt. Det är ett samarbetsprojekt mellan Europaparlamentets webbplattform My House of European History och museet Europeiska historiens hus.

Femton personer från Italien, Rumänien och Sverige i olika faser i livet delar med sig av hur nedstängningar och restriktioner förändrade deras vardag när coronapandemin bröt ut i mars 2020. Du hittar deras berättelser på alla EU:s 24 språk på My House of European History.

Hur gick det för Petter, ungt butiksbiträde från Sverige som fick utföra samhällsviktigt arbete under coronapandemin?

Varje dag var han i nära kontakt med kunder och andra anställda. Samtidigt försökte han skydda både sig själv och andra. Vilka var de största utmaningarna och hur klarade han dem?

Se intervjun med Petter som gjordes i juni 2021 för Together apart-projektet.

Together apart. Mobilitet i coronatider är en samling vittnesmål om hur olika personer upplevde coronapandemin, inte minst hur det påverkade deras möjligheter att röra sig fritt. Det är ett samarbetsprojekt mellan Europaparlamentets webbplattform My House of European History och museet Europeiska historiens hus.

Femton personer från Italien, Rumänien och Sverige i olika faser i livet delar med sig av hur nedstängningar och restriktioner förändrade deras vardag när coronapandemin bröt ut i mars 2020. Du hittar deras berättelser på alla EU:s 24 språk på My House of European History.

Dear Visitor,
By visiting our website and using our platform, you agree to the Terms and Conditions.
We use analytics cookies to offer you a better browsing experience. You have the choice to refuse or accept them.
You can learn more about this in our Cookies Policy