x Hello!
Log in here to add your story.

Spomienky kameramana na Nežnú revolúciu

17.11.1989 - 29.12.1989
Original language : Slovak

November 1989 zmenil v Československu všetko. „Nežnou revolúciou“ sa označujú pokojné protesty, ktorých cieľom bolo odstrániť totalitný režim. V tomto príbehu sa dočítate o svedectve môjho otca, ktorý urobil videozáznam o Nežnej revolúcii v Bratislave.

V Československu pred revolúciou tých ľudí, ktorí vyjadrovali vlastné názory verejne, nielenže zaradili na čiernu listinu ale im hrozilo aj prenasledovanie, od straty zamestnania po vyhodenie zo školy až po zatknutie. Štátna bezpečnosť sledovala každý ich krok.
Dôležitú úlohu pritom zohrávala aj cenzúra – všetko, čo odporovalo ideológii komunizmu, bolo zakázané. Všetky médiá, podniky a školy riadili ľudia vymenovaní politickou stranou. Vláda tak mala oči a uši všade.
Napriek cenzúre sa správa o revolúcii dostala aj do Juhoslávie. Môj otec spolu s televíznym štábom pricestovali do Bratislavy a natáčali všetko, čo sa dialo na námestiach. Počas revolúcie mali československé médiá prísne zakázané robiť videozáznamy a fotografovať. Každého, koho našli s kamerou či fotoaparátom, zatkli. Keď sa môj otec, Slovák z Juhoslávie, ocitol uprostred davu s kamerou na ramene, začal snímať ľudí, ako štrngajú kľúčmi a bojujú za slobodu bez preliatia krvi. V tej chvíli nebolo počuť žiadne skandovanie, mestom sa ozývalo len cinkanie kľúčov.
Zrazu môjho otca chytil za rameno príslušník polície a zatkol ho spolu s celým televíznym štábom. Medzitým, ako ich podrobovali výsluchu, dôkladne im preskúmali pasy. Zisťovali ich národnosť, povolenie na nahrávanie a pozreli si aj to, čo mal môj otec už nahraté na VHS kazete. Príslučníci polície boli zmätení, keď zistili, že tento juhoslovanský televízny štáb hovorí po slovensky, keďže všetci mali občianstvo inej krajiny. Príslušníci verejnej bezpečnosti boli presvedčení o tom, že môj otec a jeho kolegovia predstavujú skutočnú hrozbu. Po dôkladnom vyšetrení ich prepustili a prikázali im opustiť krajinu.
Celý televízny štáb sa vrátil domov aj s videozáznamom. Príspevok bol odvysielaný v celoštátnom televíznom programe. Železná opona – tak sa nazývala nepriechodná hranica medzi západným a východným blokom – v decembri 1989 padla. Československo si vybojovalo svoju slobodu bez násilia. „Tu láska zvíťazila!“ – bolo jedno z hesiel Nežnej revolúcie.

November 1989 zmenil v Československu všetko. „Nežnou revolúciou“ sa označujú pokojné protesty, ktorých cieľom bolo odstrániť totalitný režim. V tomto príbehu sa dočítate o svedectve môjho otca, ktorý urobil videozáznam o Nežnej revolúcii v Bratislave.

V Československu pred revolúciou tých ľudí, ktorí vyjadrovali vlastné názory verejne, nielenže zaradili na čiernu listinu ale im hrozilo aj prenasledovanie, od straty zamestnania po vyhodenie zo školy až po zatknutie. Štátna bezpečnosť sledovala každý ich krok.
Dôležitú úlohu pritom zohrávala aj cenzúra – všetko, čo odporovalo ideológii komunizmu, bolo zakázané. Všetky médiá, podniky a školy riadili ľudia vymenovaní politickou stranou. Vláda tak mala oči a uši všade.
Napriek cenzúre sa správa o revolúcii dostala aj do Juhoslávie. Môj otec spolu s televíznym štábom pricestovali do Bratislavy a natáčali všetko, čo sa dialo na námestiach. Počas revolúcie mali československé médiá prísne zakázané robiť videozáznamy a fotografovať. Každého, koho našli s kamerou či fotoaparátom, zatkli. Keď sa môj otec, Slovák z Juhoslávie, ocitol uprostred davu s kamerou na ramene, začal snímať ľudí, ako štrngajú kľúčmi a bojujú za slobodu bez preliatia krvi. V tej chvíli nebolo počuť žiadne skandovanie, mestom sa ozývalo len cinkanie kľúčov.
Zrazu môjho otca chytil za rameno príslušník polície a zatkol ho spolu s celým televíznym štábom. Medzitým, ako ich podrobovali výsluchu, dôkladne im preskúmali pasy. Zisťovali ich národnosť, povolenie na nahrávanie a pozreli si aj to, čo mal môj otec už nahraté na VHS kazete. Príslučníci polície boli zmätení, keď zistili, že tento juhoslovanský televízny štáb hovorí po slovensky, keďže všetci mali občianstvo inej krajiny. Príslušníci verejnej bezpečnosti boli presvedčení o tom, že môj otec a jeho kolegovia predstavujú skutočnú hrozbu. Po dôkladnom vyšetrení ich prepustili a prikázali im opustiť krajinu.
Celý televízny štáb sa vrátil domov aj s videozáznamom. Príspevok bol odvysielaný v celoštátnom televíznom programe. Železná opona – tak sa nazývala nepriechodná hranica medzi západným a východným blokom – v decembri 1989 padla. Československo si vybojovalo svoju slobodu bez násilia. „Tu láska zvíťazila!“ – bolo jedno z hesiel Nežnej revolúcie.