x Hello!
Log in here to add your story.

Trażmissjoni tal-aħbarijiet b'mod analogu, dirett u personali / ta' Rita Loibl

01.01.1970 - 12.31.1980
Original language : German
Read in:

Sas-snin 70, kien komuni fl-irħula tal-Burgenland Awstrijaka li l-aħbarijiet jitwasslu direttament fuq l-għatba ta' bieb l-abitanti.

Dan kien xogħol il-"batteristi tar-raħal", li f'xi reġjuni kienu jsejħulhom "Kloarichter". Wieħed minnhom kien nannuwi, Andreas Kaufmann. Fl-istampa, tistgħu tarawh bil-ħwejjeġ ta' kuljum tiegħu, liebes il-fürtuch (fiata) tipiku tal-Burgenland, fardal li kien jaqdi ħafna skopijiet.

Hu kien jaħdem għall-komunità ta' Lockenhaus sakemm irtira. Wieħed minn dmirijietu – minbarra jħaffer l-oqbra fiċ-ċimiterju jew jagħmel manutenzjoni tal-pajsaġġ fir-raħal – kien li jservi tal-"batterista tar-raħal". Kien jaqbad ir-rota, imur f'partijiet speċifiċi fir-raħal u jdoqq it-tanbur, biex b'hekk iħeġġeġ lin-nies joħorġu minn djarhom. Imbagħad kien jgħidilhom aħbarijiet importanti tal-komunità billi jibda bil-kliem "Qed jitħabbar li...".

Pereżempju, kien iġib messaġġi mis-servizzi tal-ilma, li minħabba xogħol ta' manutenzjoni, il-provvista tal-ilma kienet se tinqata' jew li t-toroq kienu se jingħalqu għal xi żmien. Xħin ilesti, kien jerġa' jdoqq it-tanbur. Andreas Kaufmann kien jagħmel dan sal-aħħar tas-snin 70. Dan kien qabel ma s-servizzi tal-ilma jew il-brigata tat-tifi tan-nar kienu bdew jibagħtu karozzi mgħammra bil-loudspeakers biex iwasslu l-aħħar aħbarijiet lill-popolazzjoni. Bejn l-aħbarijiet, kienu jdoqqu mużika b'volum għoli biex in-nies joħorġu minn djarhom u jisimgħu.

Illum il-ġurnata, in-nies jiġu infurmati fi żmien xieraq bil-posta jew permezz tal-media soċjali. Id-daqqa personali ntilfet matul iż-żmien. Daż-żmien, il-messaġġi jitwasslu ħafna aktar malajr, u jistgħu jilħqu aktar nies f'daqqa. Madankollu, kuntenta li ma tliftx il-memorja ta' tfuliti tad-daqqa tat-tambur ta' nannuwi.

Rita Loibl / Lockenhaus, Marzu 2021

Sas-snin 70, kien komuni fl-irħula tal-Burgenland Awstrijaka li l-aħbarijiet jitwasslu direttament fuq l-għatba ta' bieb l-abitanti.

Dan kien xogħol il-"batteristi tar-raħal", li f'xi reġjuni kienu jsejħulhom "Kloarichter". Wieħed minnhom kien nannuwi, Andreas Kaufmann. Fl-istampa, tistgħu tarawh bil-ħwejjeġ ta' kuljum tiegħu, liebes il-fürtuch (fiata) tipiku tal-Burgenland, fardal li kien jaqdi ħafna skopijiet.

Hu kien jaħdem għall-komunità ta' Lockenhaus sakemm irtira. Wieħed minn dmirijietu – minbarra jħaffer l-oqbra fiċ-ċimiterju jew jagħmel manutenzjoni tal-pajsaġġ fir-raħal – kien li jservi tal-"batterista tar-raħal". Kien jaqbad ir-rota, imur f'partijiet speċifiċi fir-raħal u jdoqq it-tanbur, biex b'hekk iħeġġeġ lin-nies joħorġu minn djarhom. Imbagħad kien jgħidilhom aħbarijiet importanti tal-komunità billi jibda bil-kliem "Qed jitħabbar li...".

Pereżempju, kien iġib messaġġi mis-servizzi tal-ilma, li minħabba xogħol ta' manutenzjoni, il-provvista tal-ilma kienet se tinqata' jew li t-toroq kienu se jingħalqu għal xi żmien. Xħin ilesti, kien jerġa' jdoqq it-tanbur. Andreas Kaufmann kien jagħmel dan sal-aħħar tas-snin 70. Dan kien qabel ma s-servizzi tal-ilma jew il-brigata tat-tifi tan-nar kienu bdew jibagħtu karozzi mgħammra bil-loudspeakers biex iwasslu l-aħħar aħbarijiet lill-popolazzjoni. Bejn l-aħbarijiet, kienu jdoqqu mużika b'volum għoli biex in-nies joħorġu minn djarhom u jisimgħu.

Illum il-ġurnata, in-nies jiġu infurmati fi żmien xieraq bil-posta jew permezz tal-media soċjali. Id-daqqa personali ntilfet matul iż-żmien. Daż-żmien, il-messaġġi jitwasslu ħafna aktar malajr, u jistgħu jilħqu aktar nies f'daqqa. Madankollu, kuntenta li ma tliftx il-memorja ta' tfuliti tad-daqqa tat-tambur ta' nannuwi.

Rita Loibl / Lockenhaus, Marzu 2021